daitokan dojo

JUJUTSU - AIKIJUJUTSU - DIFESA PERSONALE

 

difesa personale

Come contattarci

Istruttore: Antonino Certa Shihan
E-mail: certa@daito-ryu.com
Telefono: 340 715 9202
Facebook: Gruppo Daitokan dojo

logo Daitokai International - Associazione di Daito-ryu Aikibudo