DAITOKAN DOJO DI MILANO

AIKIKENPO - JUJUTSU - AIKINOJUTSU - AIKIJUJUTSU - ONO-HA ITTO-RYU

old daitokan
img img img
img img img
 
logo DOJO AFFILIATO ALLA DAITOKAI INTERNATIONAL
Daito-ryu Aikibudo Association
Scuola di Certa Shihan - Sede: Milano - Italia